İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

Mutlu Cepkask Ailesi...

Çalışanlarımız şirketimizin en değerli varlığıdır. Her bir Cepkask çalışanı şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda ortak başarımıza, geleceğimize katkıda bulunacağı ve yön vereceği düşüncesiyle İnsan Kaynakları birimimizce titizlikle seçilir.

Ailemize hızla uyum sağlaması için oryantasyon sürecinden geçirilir. Ekibimize her yeni katılan çalışanımız tüm departmanlardan çalışma prensipleriyle ilgili detaylı bilgiler alır, kısa bir süre çalışmaları izleyerek hangi birimin ne yaptığını öğrenir.

Çalışanlarımız kendi birimlerinin iş disiplinlerine göre belirli dönemlerde şirket içi ve dışardan verilen eğitimlere katılırlar. Ayrıca dönemsel olarak tüm şirket personelinin katıldığı hizmet içi eğitimler ve moral ve motivasyonu artırıcı sosyal etkinlikler yine Cepkask İnsan Kaynakları birimince organize edilmektedir.

Cepkask ailesine katılmak isteyen adaylar, gerek www.cepkask.com.tr/iletisim/ gerekse şirket iletişim kanalları aracılığıyla şirketimize iş başvurusu yaparak özgeçmişlerini yollayabilirler.

Şirketimiz her iş başvurusuna mutlaka müspet veya menfi cevap vermekte ve bunu başvuru sahibine karşı bir borç olarak bilir.

Cepkask A.Ş’de iyilere her zaman yer vardır.